MIDDELHAVET

ATHEN
AKROPOLIS, ATHEN
AKROPOLIS, ATHEN
AKROPOLIS, ATHEN
AKROPOLIS, ATHEN
AKROPOLIS, ATHEN
AKROPOLIS, ATHEN
OIA, SANTORINI
OIA, SANTORINI
MYKONOS
MYKONOS
MYKONOS
MYKONOS
KNOSSOS, KRETA
KNOSSOS, KRETA
KNOSSOS, KRETA
KNOSSOS, KRETA
KORFU
KORFU
KORFU
KORFU
KORFU - DE SNEKLÆDTE BJERGE ER ALBANIEN
KORFU - DE SNEKLÆDTE BJERGE ER ALBANIEN
KORFU
NAPOLI - UNDER JORDEN
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
VULKANEN ETNA, SICILIEN
VULKANEN ETNA, SICILIEN
SIDEKRATER PÅ VULKANEN ETNA, SICILIEN
SIDEKRATER PÅ VULKANEN ETNA, SICILIEN
MESSINA, SICILIEN
DET SKÆVE TÅRN I PISA
DET SKÆVE TÅRN I PISA
PISA
PISA